Kanalizacja

Wykonujemy:

Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a jeśli studzienki nie ma – do granicy danej nieruchomości.

Zadaniem instalacji kanalizacyjnych jest odprowadzanie ścieków, czyli zarówno wody zanieczyszczonej wskutek jej wykorzystania, jak i wód opadowych oraz kondensatu (tzw. skroplin).

Podłączając dom pod system kanalizacji zewnętrznej, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, czy ów system będzie docelowo ogólnospławny czy też może rozdzielny. W pierwszym przypadku, wszystkie ścieki opadowe, jak też bytowo-gospodarcze odprowadzane są tą samą rurą; w przeciwieństwie do systemu rozdzielnego, gdzie ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są – jak sama nazwa wskazuje – rurą inną niż ścieki opadowe. Ogromną zaletą tego drugiego rozwiązania jest możliwość zrzucania ścieków opadowych bezpośrednio do rzek, co ważne, bez praktycznie żadnego ryzyka ich zanieczyszczenia.

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonuje się jako instalację grawitacyjną, zaś miejscami w każdym domu jednorodzinnym, gdzie najczęściej powstają ścieki są:

Przepompownia ścieków to kluczowy element transportujący ścieki do głównych kolektorów różnego rodzaju kanalizacji. Ten zwarty, spójny i kompletny system ma zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie układ terenu, wysoki poziom wód gruntowych tudzież duża odległość do miejsca zrzutu uniemożliwiają zastosowanie tradycyjnych systemów grawitacyjnych.

Przepompownie zbiornikowe służą do pompowania ścieków sanitarnych, wód (zarówno zanieczyszczonych, jak i opadowych) oraz innych „mediów” z pojedynczych gospodarstw domowych tudzież niewielkich wspólnot sąsiedzkich.

Podkreślmy, iż dostarczane przez nas przepompownie są wyposażone w sposób nowoczesny i jak najbardziej kompleksowy, dzięki czemu ich praca jest efektywna i wręcz niezawodna, bo w pełni zautomatyzowana.

Bury Zbigniew
Leszczyna 93, 23-250 Urzędów
tel. 81 821 30 32
kom. 885 323 991